Proč maluju

Rád kreslím, rád maluju…

Mám rád ten pocit, když udělám čáru, přidám barevnou plochu, změním barvu, udělám tah štětcem a něco se objeví – obrys hlavy, rys ve tváři, hřbet koně, lidské tělo, prostě tvar, který začíná nějak promlouvat, dostává svůj výraz…

Mám rád strukturu plátna, zrno papíru, vůni terpentýnu a lněného oleje…

Mám rád, když na papíře nebo na plátně začne něco vznikat, formovat se význam, odehrávat se nějaký děj, do kterého mohu zasahovat a pomáhat mu k dokonalosti. Který se mnou začne vést dialog. Rád si s obrazy povídám, snažím se naslouchat, co chtějí říci a snažím se jim pomoci artikulovat jejich řeč…

Rád používám různé techniky – akrylové barvy, akvarel, nejčastěji ale olejové barvy v kombinaci s dalšími materiály, jako je uhel nebo pastel. To mi umožňuje stírat hranici mezi kresbou a malbou, a tím v určitém smyslu zachytit do konečného výsledku proces samotného vzniku a vývoje obrazu.

Snad moje obrazy něco poví, nebo aspoň napoví i vám…

Děkuji za návštěvu těchto stránek.

20.9.2011

Comments are closed.